โรงแรมสิรีน แอท เชียงราย (สามเหลี่ยมทองคำ)

โรงแรมสิรีน แอท เชียงราย (สามเหลี่ยมทองคำ)

มอบสิทธิพิเศษ:ห้องพักราคา 1,300 บาทรวมอาหารเช้า

Contact

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  โทรศัพท์ 053-784500 Call : +6653784500