สถานีโขงวิว

สถานีโขงวิว

มอบสิทธิพิเศษ:ส่วนลดค่าอาหาร 10%. และส่วนลดนั่งรถม้าชมเมืองเชียงแสนเพียงเที่ยวละ 200 บาท

Contact

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  โทรศัพท์ 081-8817301 Call : +66818817301