โรงแรมคาทิลิยา เมาน์เท่นรีสอร์ทแอนด์สปา

โรงแรมคาทิลิยา เมาน์เท่นรีสอร์ทแอนด์สปา

มอบสิทธิพิเศษ:แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ราคา 9,800 บาท(รวมอาหารเช้า/กลางวันหรือค่ำ 1 มื้อ/บริการรถ  รับส่งสนามบิน

Contact

อ.แม่จัน จ.เชียงราย  โทรศัพท์ 053-603000 Call : +6653603000